Pred esejem SM 2009

nazaj

datum: 04.05.2009

kategorija: Splošna matura

V torek, 5. maja 2009, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 10.069 kandidatov. Letos obsega tematski sklop »Posameznik, družina in družba« za maturitetni esej pri slovenščini besedili Prevzetnost in pristranost Jane Austen in Čudežni Feliks Andreja Hienga.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 28. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 25., 26. in 30. maja ter 5. junija. 6. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 27. majem in 10. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah 30. maja , 6. junija ter med 13. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 90 šolah, prvič jo bo opravljalo 9.495 kandidatov, lansko leto je potekala na 89 šolah in jo je prvič opravljalo 9.723 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 86–89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.676 kandidatov (lani 1.404), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centranazaj