Vpogledi na spomladanskem roku SM 2009

nazaj

datum: 24.07.2009

kategorija: Splošna matura

Kandidati (11.067), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 16. julija 2009, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.310 kandidatov, in sicer pri 2.832 izpitih. Letos je približno 420 vlog za vpoglede manj kot lani (lani 3.256 izpitov).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

Vpogledi tabela 2009

Vpogledi na Državnem izpitnem centru še potekajo. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Naslednje sporočilo za javnost bomo posredovali predvidoma v sredo, 12. avgusta 2009, ko bo že znano število vseh ugovorov.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj