Predmaturitetni preizkus SM in PM 2010

nazaj

datum: 11.03.2010

kategorija: Splošna matura

V soboto, 13. marca 2010, se bo izvajal predmaturitetni preizkus splošne in poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.

Splošna matura
Dijaki bodo opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Državna komisija za splošno maturo. Tako bo v soboto, 13. marca, na 88 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz tujega jezika. Predmaturitetni preizkus bo ta dan opravljalo 10.810 četrtošolcev.

Preizkus pri predmetu tujega jezika bodo dijaki opravljali v skladu z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2010.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca.

Poklicna matura
Na 135 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bo v soboto, 13. marca, 10.467 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predmaturitetni preizkus iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Predmaturitetni preizkus bodo kandidati opravljali v skladu z maturitetnimi predpisi, na enak način kot na rednih rokih poklicne mature 2010. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predmaturitetni preizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.

Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo točkovali učitelji teh predmetov na šoli, v skladu z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati točkovanja.

Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 27. marec – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 4. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini in se nadaljuje 26. maja s pisnim izpitom iz ruščine, latinščine in grščine. Istega dne, torej v sredo, 26. maja, se s pisanjem izpita iz drugega predmeta prične tudi spomladanski rok poklicne mature.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj