Pred spomladanskim rokom SM 2010

nazaj

datum: 26.05.2010

kategorija: Splošna matura

Danes, 26. maja 2010, se je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 9.160 kandidatov (lani 9.495) z 89 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 4. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 31. maja.

Pisni izpit iz angleščine bo potekal v soboto, 29. maja, pisni izpit iz matematike pa v soboto, 5. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 26. maja do 11. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 29. maja do 24. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v sredo, 14. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.836 (lani 1.676) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in sociologije.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj