Po jesenskem roku SM in PM 2013

nazaj

datum: 16.09.2013

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.174 kandidatov (lani 2.377), izpitov pa se je udeležilo 1.660 kandidatov (lani 1.740), ki so maturo opravljali iz 32 predmetov.

Od 556* kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 221* oz. 39,75* % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 335* kandidatov. Lani je od 561* kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 229* kandidatov oz. 40,82* %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 183 kandidatov in jih uspešno opravilo 8 oz. 4,37 %. Izmed 135 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 82 oz. 60,74 % uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 356 kandidatov od 792 oz. 44,95 %, lani 407 kandidatov oz. 47,88 %. 

Od 47 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 6 kandidatov oz. 12,77 % uspešnih.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 634 kandidatov oz. 38,19 %, lani 708 kandidatov oz. 40,69 %.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 7.414 kandidatov (opravljalo jo je 8.592 kandidatov) oziroma 86,29 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 7.399 oz. 85,92 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavila 402 kandidata (lani 485). Izpit je opravljalo 256 kandidatov, od katerih je bilo 112 oz. 43,75 % uspešnih (lani 112 oz. 37,97 %).

Poklicna matura
K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 4.012 kandidatov (lani 4.215). Izpitov se je na 145 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 2.535 kandidatov (lani 2.679), od tega 1.474 dijakov in 1.061 odraslih.

V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.274 kandidatov (lani 1.354). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.274 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 873 kandidatov oz. 68,52 % (lani 926 kandidatov oz. 68,39 %).

Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 9. septembra 2013.

Dr. Darko Zupanc,
direktor

 

* DK SM je na 48. seji dne 30. junija 2006 sprejela sklep, da se v nabor, na osnovi katerega se izdela statistika za DPK SM, ki služi kot osnova postavljanja mej med ocenami, vključijo le kandidati, ki so obiskovali gimnazijski program, imajo status dijaka in opravljajo splošno maturo prvič v celoti.

 

 

 

 

 

 

nazaj