Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri SM 2014 - spomladanski rok

nazaj

datum: 22.08.2014

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 14. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.400 kandidatov vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 624 kandidatov vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 9.152 kandidatov), od tega je 21 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Od skupno 37.503 opravljenih izpitov je število vseh vloženih ugovorov po izpitih 919, kar predstavlja približno 2,5 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala vse ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 230 kandidatom pri 265 izpitih ocena izboljša, od teh je 19 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidati so lahko rezultate ugovorov z geslom preverili tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/. Sklepi o ugovorih in nova obvestila o uspehu oz. maturitetna spričevala bodo kandidatom vročeni naknadno.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj