Vpogledi na spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2015

nazaj

datum: 29.07.2015

kategorija: Splošna matura

Kandidati (8.798), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 16. julija 2015, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.290 kandidatov (lani 1.400), in sicer pri 2.795 izpitih (lani 3.148).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

2015 vpogledi predmeti 
Vpogledi na Državnem izpitnem centru potekajo do 29. julija. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) bo na svojih sejah, ki bodo potekale predvidoma 7. in 20. avgusta obravnavala ugovore kandidatov spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Kandidati bodo lahko naslednji dan po sejah DK SM na spletni stran http://matura.ric.si dostopali do informacije, kdaj je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost o ugovorih letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature posredoval po drugi seji DK SM, predvidoma 24. avgusta 2015.Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj