Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri splošni maturi 2015 - spomladanski rok

nazaj

datum: 21.08.2015

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 13. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.291 kandidatov vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 626 kandidatov vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 8.798 kandidatov), od tega je 12 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Od skupno 36.101 opravljenih izpitov je število vseh vloženih ugovorov po izpitih 884, kar predstavlja 2,4 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala vse ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 202 kandidatoma pri 220 izpitih ocena izboljša, od teh so 4 kandidati po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravili. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidati lahko rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/. Del sklepov o ugovorih in nova obvestila o uspehu oz. maturitetna spričevala bodo kandidatom vročeni naknadno.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, še pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj