Vpogledi na spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2018

nazaj

datum: 25.07.2018

kategorija: Splošna matura

 

Kandidati (8.195), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 14. julija 2018, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.216 kandidatov (lani 1.239), in sicer pri 2.592 izpitih (lani 2.717).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

Predmeti vpogleda 2018

Vpogledi na Državnem izpitnem centru potekajo do 26. julija. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) bo na svojih sejah, ki bodo potekale predvidoma 3. in 17. avgusta obravnavala ugovore kandidatov spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Kandidati bodo lahko naslednji delovni dan po sejah DK SM po 14. uri na spletni strani http://matura.ric.si s številko EMŠO in geslom dostopali do informacije, ali je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Naslednje sporočilo za javnost, o ugovorih letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature, bomo posredovali po drugi seji DK SM, predvidoma 20. avgusta 2018.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

 

nazaj