Pred jesenskim izpitnim rokom SM in PM 2018

nazaj

datum: 23.08.2018

kategorija: Splošna matura

V petek, 24. avgusta, bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah potekal prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura
K splošni maturi se je prijavilo 1.927 kandidatov (lani 2.113); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem izpitnem roku opravljali izpite iz 39 različnih predmetov. 451 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 445), 205 kandidatov opravlja splošno maturo ponovno v celoti, 606 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 657). Drugi del izpitov opravlja 88 kandidatov, ki splošno maturo 2018 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 256 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v ponedeljek, 27. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od sobote, 25. do četrtka, 30. avgusta.

Od petka, 24. avgusta do srede, 5. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 2.744 kandidatov (lani 2.933) s 140 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v ponedeljek, 27. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v sredo, 29. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v petek, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od petka, 24. avgusta do srede, 5. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 10. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 317 kandidatov (lani 285), največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj