english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Državna komisija za splošno maturo (DK SM)
DK SM je organ, ki vodi priprave na splošno maturo in nadzoruje njeno izvedbo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 11. in 12. člen Zakona o maturi.

Komisija deluje v skladu s poslovnikom in drugimi akti ter sodeluje z Ricem, državnimi predmetnimi komisijami za splošno maturo ter šolskimi komisijami, ki vodijo pripravo in izvedbo splošne mature na šolah.

člani
dr. Slavica Černoša
dr. Darjo Felda
prof. dr. Darko Friš, predsednik
dr. Vinko Logaj
Mojca Lukšič
Alojz Pluško
Boris Plut
dr. Igor Saksida
dr. Matej Šekli
Boštjan Šeruga
dr. Blaž Zmazek
dr. Robert Zorec
dr. Darko Zupanc, namestnik predsednika

 

Državne predmetne komisije za splošno maturo (DPK SM)
DPK SM so imenovane za posamezne predmete, iz katerih se opravlja splošna matura. Obravnavajo strokovna vprašanja in pripravljajo izpitno gradivo, predmetne izpitne kataloge in drugo gradivo s svojega predmetnega področja. Sestavo komisij, njihove pristojnosti in naloge določa 15. člen Zakona o maturi. DPK SM sodelujejo z DK SM in Ricem.

DPK SM za angleščino
DPK SM za biologijo
DPK SM za biotehnologijo
DPK SM za ekonomijo
DPK SM za elektrotehniko
DPK SM za filozofijo
DPK SM za fiziko
DPK SM za francoščino
DPK SM za geografijo
DPK SM za glasbo
DPK SM za grščino
DPK SM za informatiko
DPK SM za italijanščino
DPK SM za italijanščino kot materni jezik
DPK SM za kemijo
DPK SM za latinščino
DPK SM za likovno teorijo
DPK SM za madžarščino kot materni jezik
DPK SM za matematiko
DPK SM za materiale
DPK SM za mehaniko
DPK SM za nemščino
DPK SM za odrske stvaritve (sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma)
DPK SM za psihologijo
DPK SM za računalništvo
DPK SM za ruščino
DPK SM za slovenščino
DPK SM za sociologijo
DPK SM za španščino
DPK SM za umetnostno zgodovino
DPK SM za zgodovino
strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami


DPK SM za angleščino
člani
Beti Kerin
Aleksandra Komadina, namestnica – glavna ocenjevalka
Ana Likar
Anže Perne
Eva Pišljar Suhadolc
dr. Cvetka Sokolov, predsednica


DPK SM za biologijo
člani
dr. Aljoša Bavec, predsednik
mag. Valentina Mavrič Klenovšek
mag. Marija Meznarič
Helena Potočnik Vičar
mag. Katja Stopar, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za biotehnologijo
člani
Jana Goršin Fabjan, predsednica
Alma Kapun Dolinar, namestnica – glavna ocenjevalka
Marjetka Kastelic Švab


DPK SM za ekonomijo
člani
dr. Lidija Kodrin, predsednica
Irena Papac, namestnica – glavna ocenjevalka
Maja Urlep


DPK SM za elektrotehniko
člani
dr. Iztok Humar, predsednik
Renato Mahnič
Erna Župan Pirkovič, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za filozofijo
člani
Tomaž Grušovnik, predsednik
Uroš Lubej
Nina Miri Zalar
Marko Štempihar, namestnik – glavni ocenjevalec


DPK SM za fiziko
člani
Peter Gabrovec, namestnik – glavni ocenjevalec
dr. Marko Jagodič
mag. Mirijam Pirc
dr. Mitja Slavinec, predsednik
Andreja Šarlah


DPK SM za francoščino
člani
Miranda Bobnar
Marija Vreček Sajovic, namestnica – glavna ocenjevalka
Neža Umek Podgornik
mag. Nataša Žugelj, predsednica


DPK SM za geografijo
člani
Mária Gaál
Miha Kolarič
Tinkara Mihačič
dr. Matej Ogrin, predsednik
Igor Šeruga
mag. Sonja Trškan
Vesna Vervega, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za glasbo
člani
mag. Dimitrij Beuermann, namestnik – glavni ocenjevalec
Robert Kamplet
Andrej Misson, predsednik
Katarina Pustinek Rakar
Marinka Ribič
Matevž Smerkol


DPK SM za grščino
člani
Maja Gril Juvan, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Jerneja Kavčič, predsednica
dr. Branko Senegačnik


DPK SM za informatiko
člani
Gregor Anželj
dr. Andrej Brodnik, predsednik
Maja Čelan, namestnica – glavna ocenjevalka
Ivan Jovan


DPK SM za italijanščino
člani
Kaja Katarina Brecelj
dr. Jana Kenda, predsednica
Sonja Šuligoj
Maja Valentič, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za italijanščino kot materni jezik
člani
Anita Dessardo, namestnica – glavna ocenjevalka
Dora Manzo
dr. Nives Zudič Antonič, predsednica


DPK SM za kemijo
člani
mag. Mojca Alif
mag. Nika Cebin
Mateja Godec
dr. Franc Perdih, predsednik
dr. Boris Zmazek, namestnik – glavni ocenjevalec


DPK SM za latinščino
člani
Nataša Homar, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Marko Marinčič, predsednik
dr. Bojana Tomc


DPK SM za likovno teorijo
člani
Maria Primožič, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Jurij Selan, predsednik
dr. Špela Udovič


DPK SM za madžarščino
člani
Laura Horvat, predsednica
dr. Annamária Merényi
Mária Pisnjak – glavna ocenjevalka
Zita Szőke


DPK SM za matematiko
člani
mag. Alojz Grahor, namestnik – glavni ocenjevalec
Barbara Kušar
Simona Pustavrh
Peter Šemrl
Rok Škufca
Simona Vreš
ddr. Janez Žerovnik, predsednik


DPK SM za materiale
člani
mag. Mojca Knez, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Gorazd Lojen, predsednik
dr. Nikolaj Torelli


DPK SM za mehaniko
člani
Uroš Avsec
dr. Boštjan Harl, predsednik
Jetneja Rebernik Herman, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za nemščino
člani
mag. Vasja Jakše
dr. Mojca Leskovec
Jelka Oder
Diana Redl Kolar, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Andreja Retelj, predsednica


DPK SM za odrske stvaritve (sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma)
člani
dr. Rok Andres
Mojca Dimec Bogdanovski, namestnica – glavna ocenjevalka
Urška Mlakar
Petra Pikalo, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Andrej Šprah,  namestnik – glavni ocenjevalec
dr. Uršula Teržan, predsednica


DPK SM za psihologijo
člani
dr. Katja Depolli Steiner
Mirjam Erce Vratuša, namestnica – glavna ocenjevalka
Marjeta Kline Suzič
Maja Krajnc
dr. Melita Puklek Levpušček, predsednica


DPK SM za računalništvo
člani
Tea Lončarič, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Andrej Taranenko, predsednik
dr. Albert Zorko


DPK SM za ruščino
člani
Valerija Lah Peternel
mag. Irina Makarova Tominec, predsednica
Neža Zupančič Logar, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za slovenščino
člani
Mira Hedžet Krkač – glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
Boža Ivanuša Trajbarič, namestnica – glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
Štefan Kardoš
Suzana Krvavica
mag. Katja Premru Kampuš
dr. David Puc
dr. Igor Saksida
dr. Matej Šekli, predsednik
Irena Velikonja Kolar, namestnica – glavna ocenjevalka za slovenščino
Vesna Vlahovič
mag. Sonja Žilavec Nemec


DPK SM za sociologijo
člani
mag. Jernej Jakelj
Leonida Konič
Živa Kos
mag. Mirjam Počkar, namestnica – glavna ocenjevalka
dr. Samo Uhan, predsednik


DPK SM za španščino
člani
mag. Katarina Gospodarič, predsednica
Nataša Peunik
dr. Gemma María Santiago Alonso
Natali Žlajpah, namestnica – glavna ocenjevalka


DPK SM za umetnostno zgodovino
člani
Nadja Blatnik
Snežana Sotlar
Anton Starc, namestnik – glavni ocenjevalec
Rebeka Vidrih, predsednica


DPK SM za zgodovino
člani
Špela Frantar, predsednik
Gašper Markič
Irena Mauro Armani
dr. Mateja Režek
Boštjan Šeruga
Marija Vodušek, namestnica – glavna ocenjevalka


Strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami
V skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami pri pripravi predloga prilagojenega načina opravljanja izpita, navodil za prilagojen način ocenjevanja in usposabljanju članov DPK sodelujejo strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami.

Marija Jeraša, slepi in slabovidni
Mateja Jenčič, slepi in slabovidni
Meta Štampek, gluhi in naglušni
Dušan Kuhar, govorno-jezikovne motnje
Saša Markovič, gibalno ovirani
Mojca Topić, dolgotrajno bolni
Irena Korene, primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Gaja Koler, čustvene in vedenjske motnje
dr. Branka Jurišić, avtistične motnje

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.50€
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik
14.81€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
10.00€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
9.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
 
 
 
zastavi vprašanje
5 + 4 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
komisije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>