english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Podatki o izpitu za leto 2022

Kaj je žepno računalo
Kaj je simbolno računanje


Predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematika
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematica (ital.)
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2021 – matematika (madž.)
Katalog za maturo 2021 velja tudi za leti 2022 in 2023.


Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2021 za osnovno in višjo raven
Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2021 za osnovno in višjo raven – italijanščina
ERRÁTA seznama vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2021 za osnovno in višjo raven – italijanščina
Seznam vprašanj za ustni izpit in merila za ocenjevanje iz matematike na splošni maturi 2021 za osnovno in višjo raven – madžarščina

Zbirka kratkih nalog splošna matura matematika 2021 - NOVOPoročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz matematike v letu 2020
Splošna matura iz matematike v letu 2019
Splošna matura iz matematike v letu 2018
Splošna matura iz matematike v letu 2017
Splošna matura iz matematike v letu 2016
Splošna matura iz matematike v letu 2015
Splošna matura iz matematike v letu 2014
Splošna matura iz matematike v letu 2013
Splošna matura iz matematike v letu 2012
Splošna matura iz matematike v letu 2011
Splošna matura iz matematike v letu 2010


DPK SM za matematiko
 

VZORČNI IZPITNI KOMPLETI ZA MATEMATIKO ZA SPLOŠNO MATURO 2021
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 2 OR
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 2 VR
navodila za ocenjevanje


Izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

spomladanski izpitni rok 2021
jesenski izpitni rok 2021
predmaturitetni preizkus 2021
spomladanski izpitni rok 2020

jesenski izpitni rok 2020
spomladanski izpitni rok 2019
jesenski izpitni rok 2019
spomladanski izpitni rok 2018
jesenski izpitni rok 2018
spomladanski izpitni rok 2017
jesenski izpitni rok 2017
spomladanski izpitni rok 2016

jesenski izpitni rok 2016
spomladanski izpitni rok 2015
jesenski izpitni rok 2015
spomladanski izpitni rok 2014
jesenski izpitni rok 2014
spomladanski izpitni rok 2013

jesenski izpitni rok 2013
spomladanski izpitni rok 2012
jesenski izpitni rok 2012

spomladanski izpitni rok 2011

jesenski izpitni rok 2011
spomladanski izpitni rok 2010
jesenski izpitni rok 2010
spomladanski izpitni rok 2009
jesenski izpitni rok 2009
spomladanski izpitni rok 2008
jesenski izpitni rok 2008
spomladanski izpitni rok 2007
jesenski izpitni rok 2007
spomladanski izpitni rok 2006
jesenski izpitni rok 2006
spomladanski izpitni rok 2005
jesenski izpitni rok 2005
spomladanski izpitni rok 2004
jesenski izpitni rok 2004

spomladanski izpitni rok 2021:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 2 OR
izpitna pola 2 OR – italijanska različica
izpitna pola 2 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2021: (Objava v mesecu aprilu 2022.)
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

predmaturitetni preizkus 2021:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 2 OR
izpitna pola 2 OR – italijanska različica
izpitna pola 2 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2020:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2020:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2019:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2019:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2018:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2018:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2017:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2017:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2016:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2016:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2015:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2015:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2012:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2012:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2010:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2010:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje


spomladanski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2 VR – madžarska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2007:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2007:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2005:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2005:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
izpitna pola 2 VR
izpitna pola 2 VR – italijanska različica
izpitna pola 2 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2004:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje OR
navodila za ocenjevanje VR

jesenski izpitni rok 2004:
izpitna pola 1 OR
izpitna pola 1 OR – italijanska različica
izpitna pola 1 OR – madžarska različica
izpitna pola 1 VR
izpitna pola 1 VR – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 1 VR – madžarska različica
navodila za ocenjevanje OR
navodila za ocenjevanje VR

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje
6.60€
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik
14.81€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.50€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
10.00€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018
14.71€
 
 
 
zastavi vprašanje
5 + 8 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
MAT

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>