english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

podatki o izpitu za leto 2022


predmetni izpitni katalogi
Predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2018 – psihologija
Katalog za maturo 2018 velja tudi za leta 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.


stalni katalog naslovov nalog
katalog naslovov – psihologija 2022
Priprava seminarske naloge pri psihologiji – obvestilo učiteljem in kandidatom


poročilo o poteku splošne mature
Splošna matura iz psihologije v letu 2020
Splošna matura iz psihologije v letu 2019
Splošna matura iz psihologije v letu 2018
Splošna matura iz psihologije v letu 2017
Splošna matura iz psihologije v letu 2016
Splošna matura iz psihologije v letu 2015
Splošna matura iz psihologije v letu 2014
Splošna matura iz psihologije v letu 2013
Splošna matura iz psihologije v letu 2012
Splošna matura iz psihologije v letu 2011
Splošna matura iz psihologije v letu 2010


ocenjevalni obrazci
Z letom 2019 smo na splošni maturi pri predmetu psihologija uvedli elektronsko ocenjevanje, zato k izpitnim polam ne bodo več priloženi ocenjevalni obrazci.

list za odgovore
psihologija 2020DPK SM za psihologijo


izpitne pole in navodila za ocenjevanje
Izpitne pole in navodila za ocenjevanje, ki so objavljeni na tej spletni strani, so bili pripravljeni v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za določeno šolsko leto in se lahko po vsebini in strukturi razlikujejo od predpisane v trenutno veljavnih predmetnih izpitnih katalogih.

Pri splošni maturi so vse izpitne pole natisnjene v črno-beli tehniki, barvne so le priloge k izpitnim polam za geografijo, zgodovino, likovno teorijo in umetnostno zgodovino.

spomladanski izpitni rok 2021
jesenski izpitni rok 2021
spomladanski izpitni rok 2020
jesenski izpitni rok 2020
spomladanski izpitni rok 2019
jesenski izpitni rok 2019
spomladanski izpitni rok 2018
jesenski izpitni rok 2018
spomladanski izpitni rok 2017
jesenski izpitni rok 2017
spomladanski izpitni rok 2016

jesenski izpitni rok 2016
spomladanski izpitni rok 2015
jesenski izpitni rok 2015
spomladanski izpitni rok 2014
jesenski izpitni rok 2014
spomladanski izpitni rok 2013

jesenski izpitni rok 2013
spomladanski izpitni rok 2012
jesenski izpitni rok 2012
spomladanski izpitni rok 2011

jesenski izpitni rok 2011
spomladanski izpitni rok 2010
jesenski izpitni rok 2010
spomladanski izpitni rok 2009
jesenski izpitni rok 2009
spomladanski izpitni rok 2008
jesenski izpitni rok 2008
spomladanski izpitni rok 2007
jesenski izpitni rok 2007
spomladanski izpitni rok 2006
jesenski izpitni rok 2006
spomladanski izpitni rok 2005
jesenski izpitni rok 2005
spomladanski izpitni rok 2004
jesenski izpitni rok 2004

spomladanski izpitni rok 2021:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2021:  (Objava v mesecu aprilu 2022.)
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2020:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2020: 
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2019:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2019: 
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2018:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2018: 
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2017:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2017:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2016:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2016:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2015:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2015:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2014:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2014:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2013:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2013:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2012:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2012:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2011:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2011:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2010:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2010:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica (se ni pisala)
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica (se ni pisala)
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2009:
izpitna pola 1
izpitna pola 1 – italijanska različica
izpitna pola 2
izpitna pola 2 – italijanska različica
izpitna pola 3
izpitna pola 3 – italijanska različica
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2009:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2008:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2008:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje


spomladanski izpitni rok 2007:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2007:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2006:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2005:
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2005:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

spomladanski izpitni rok 2004:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

jesenski izpitni rok 2004:
Prvi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

Drugi termin
izpitna pola 1
izpitna pola 2
izpitna pola 3
navodila za ocenjevanje

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
14.71€
Zbirka maturitetnih nalog z besedili in rešitvami 2012-2018
14.71€
Jože Stropnik s sodelavci
2.30€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
9.00€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
 
 
 
zastavi vprašanje
8 + 0 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
PSI

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>