Pred spomladanskim rokom SM 2006

nazaj

datum: 26.05.2006

kategorija: Splošna matura

V soboto, 27. maja 2006, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura
Letos so se k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavili 10.403 kandidati (lani 9.954) s 87 šol (lani 84), ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov, prvič tudi iz predmeta materiali.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 8. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 29. maja.

Na dan pisanja izpitov iz angleščine (v soboto, 27. maja) in nemščine (v petek, 9. junija) bodo besedila za slušno preverjanje znanja pri teh predmetih predvajana na prvem programu Radia Slovenije, in sicer od 10.30 do 10.50 ure. Pisni izpit iz matematike bo potekal v četrtek, 1. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa od 30. maja do 13. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od sobote, 27. maja, do sobote, 24. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 17. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.


Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznih predmetov splošne mature. Prijavljenih je 1.617 (lani 1.405) takšnih kandidatov, največ pa jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in matematike.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi ter ostalih dejavnostih Državnega izpitnega centra so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj