Pred esejem SM 2006

nazaj

datum: 04.05.2006

kategorija: Splošna matura

V ponedeljek, 8. maja 2006, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 11.066 kandidatov. Letos obsega tematski sklop »V vrtincu zločina in krivde« za maturitetni esej pri slovenščini besedili Visoška kronika I. Tavčarja ter Zločin in kazen F. M. Dostojevskega.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 27. in 31. majem ter 9. in 13. junijem. 1. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 2. in 12. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 27. majem in 24. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 17. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah letos prvič maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 87 šolah (prvič jo bodo opravljali 10.403 kandidati), lansko leto pa je potekala na 84 šolah (prvič jo je opravljalo 9.954 kandidatov). Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 87–89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.616 kandidatov, ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj