Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2005 - 1. seja

nazaj

datum: 17.10.2005

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri posameznem predmetu ali pri več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 277 kandidatov, in sicer pri 489 izpitih. Po opravljenem vpogledu je 158 kandidatov vložilo ugovor na oceno pri enem ali pri več predmetih in 3 kandidati ugovor na izračun izpitne ocene.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji v petek, 14. oktobra, obravnavala ugovore 97 kandidatov pri 113 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 16 kandidatom pri 19 izpitih ocena izboljša, od teh je 9 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Državna komisija za splošno maturo bo 97 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 17. oktobra.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost podal po naslednji seji DK SM, predvidoma 24. oktobra.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj