Pred jesenskim rokom SM 2005

nazaj

datum: 22.08.2005

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
V sredo, 24. avgusta, se bo na slovenskih srednjih šolah pričel jesenski rok splošne mature.

K splošni maturi se je prijavilo 2.082 kandidatov (lani 2.200), ki bodo splošno maturo opravljali iz 29 različnih predmetov. 832 kandidatov bo splošno maturo opravljalo prvič (lani 891). 1.003 kandidati bodo opravljali enega oziroma dva popravna izpita (lani 850). 113 kandidatov opravlja maturo v dveh delih.

Pisni izpiti iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika se pričnejo v sredo, 24. avgusta. Pisni izpit iz nemščine bo potekal v četrtek, 25. avgusta, iz angleščine v petek, 26. avgusta, in iz matematike v ponedeljek, 29. avgusta. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 27. avgusta do 10. septembra.

Od srede, 24. avgusta, do srede, 7. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenski splošni maturi seznanjeni 23. septembra.


Dodatni maturitetni izpiti
Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opravljajo kandidati ob poklicni maturi, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak program. Na letošnji jesenski rok se lahko prijavijo kandidati, ki prvič opravljajo posamezni predmet splošne mature. Tako je za izpite iz posameznega predmeta splošne mature prijavljenih 134 kandidatov (lani 217), največ za matematiko, ekonomijo, zgodovino in tuji jezik.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj