Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2005 - 1. seja

nazaj

datum: 16.08.2005

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 20. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.408 (lani 1.190) kandidatov vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali pri več predmetih. Do sedaj je po opravljenem vpogledu 652 kandidatov (lani v tem času 480) vložilo ugovor na oceno pri enem ali pri več predmetih, od tega je 25 kandidatov vložilo ugovor na izračun izpitne ocene. Skupno število do sedaj vloženih ugovorov je 913, kar predstavlja 1,9 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na prvi seji v petek, 12. avgusta, obravnavala ugovore 331 kandidatov pri 434 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 97 kandidatom pri 109 izpitih ocena izboljša, od teh je 26 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Državna komisija za splošno maturo bo 331 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 16. avgusta 2005.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je sicer predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čimprej obvestili o njihovi rešitvi. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost podal po drugi seji DK SM, ki bo predvidoma 19. avgusta 2005.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj