Pred spomladanskim rokom SM 2005

nazaj

datum: 30.05.2005

kategorija: Splošna matura

V sredo, 1. junija 2005, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisne izpite iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 9.954 kandidatov (lani 9.881) z 84 šol (lani 83), ki bodo maturo opravljali iz 33 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika so dijaki pisali že 9. maja. Ocenjevanje eseja že poteka.

V skladu z letošnjim maturitetnim koledarjem, ki uvaja večdnevno splošno maturo bodo kandidati v sredo, 1. junija opravljali drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika. Pisni izpit iz angleščine bodo kandidati pisali v četrtek, 4. junija, in iz nemščine v sredo, 15. junija. Besedila za slušno preverjanje znanja bodo pri angleščini in nemščini predvajana na dan pisanja teh predmetov, in sicer od 10.30 do 10.50 ure tudi na Prvem programu Radia Slovenije. Pisni izpit iz matematike bo potekal v ponedeljek, 6. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 2. do 17 junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od ponedeljka, 20. junija, do ponedeljka, 27. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 20. julija.


Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, študij lahko nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznih predmetov splošne mature. Prijavljenih je 1.405 (lani 1.207) takšnih kandidatov, največ pa jih bo opravljalo maturitetni izpit iz matematike, zgodovine in tujega jezika.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi ter ostalih dejavnostih Državnega izpitnega centra so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj