Pred esejem SM 2005

nazaj

datum: 05.05.2005

kategorija: Splošna matura

V ponedeljek, 9. maja 2005, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 10.496 kandidatov. Letos obsega tematski sklop za maturitetni esej pri slovenščini besedili: Menuet za kitaro V. Zupana in Komu zvoni E. Hemingwaya.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 1. junija. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali med 2. in 4. ter 14. in 15. junijem. 6. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 7. in 17. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 18. in 27. junijem.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 20. julija.

Splošna matura letos poteka na 84 šolah (splošno maturo bo prvič opravljalo 9.954 kandidatov), lansko leto pa je potekala na 83 šolah (opravljalo jo je 9.881). Splošno maturo je na spomladanskem roku v minulih letih uspešno opravilo od 83 do 85 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 88 do 90 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.406 kandidatov (lani 1.200), ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj