Po zimskem roku PM 2006

nazaj

datum: 16.03.2006

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 9. do 18. februarja 2006, se je prijavilo skupaj 3.244 kandidatov. Izpitov se je na 152 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 2.139 kandidatov (lani 2.136), od tega 127 dijakov in 2.012 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.
V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 980 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 980 kandidatov (511 deklet in 469 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 728 kandidatov oz. 74,29 % (lani 75,67 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 6. marca 2006.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj