Predpreizkus PM 2006

nazaj

datum: 09.03.2006

kategorija: Poklicna matura

V soboto, 11. marca 2006, in v ponedeljek, 13. marca 2006, se bosta izvajala predmaturitetni preizkus splošne mature in predpreizkus poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.


Splošna matura
Dijaki bodo opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Državna komisija za splošno maturo. Tako bo v soboto, 11. marca, na 87 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz matematike. Predmaturitetni preizkus bo ta dan opravljalo 11.997 četrtošolcev.

Dijaki bodo na splošni maturi 2006 prvič lahko izbrali tudi nov predmet materiali, zato bo 21 četrtošolcev z 2 šol v ponedeljek, 13. marca, opravljalo predmaturitetni preizkus tudi iz tega predmeta.

Preizkusa pri predmetih matematika in materiali bodo dijaki opravljali v skladu z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2006.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca.


Poklicna matura
Na 140 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bo v soboto, 11. marca 2006, 12.149 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predpreizkus iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine).

Predpreizkus bodo kandidati opravljali v skladu z maturitetnimi predpisi, na enak način kot na rednih rokih poklicne mature 2006. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predpreizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.

Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo točkovali učitelji teh predmetov na šoli, v skladu z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati nalog.


Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 28. marec – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 8. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini in se nadaljuje 27. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Istega dne, torej v soboto, 27. maja, se s pisanjem izpita iz angleščine prične tudi spomladanski rok poklicne mature.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj