Pred zimskim rokom PM 2006

nazaj

datum: 07.02.2006

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je na zimski rok v letu 2006 prijavilo 3.136 kandidatov (lani 3.258) iz 157 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo v četrtek, 9. februarja, kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature, in sicer iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature – pisni izpit iz matematike ali tujega jezika – bodo kandidati opravljali v ponedeljek, 13. februarja, pisni izpit iz drugega jezika pa v torek, 14. februarja.

Kandidati bodo pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature opravljali v petek, 10. februarja, ustne izpite in izpite iz četrtega predmeta poklicne mature pa med 9. in 18. februarjem.

Drugi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta, četrtega pa seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na zimskem roku poklicne mature v ponedeljek, 6. marca.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj