Pred jesenskim rokom PM 2005

nazaj

datum: 22.08.2005

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
Pri poklicni maturi se je na jesenski rok prijavilo 5.279 (lani 5.442) kandidatov s 164 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali izpit iz prvega predmeta poklicne mature – pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine v sredo, 24. avgusta. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz nemščine v četrtek, 25. avgusta, iz angleščine v petek, 26. avgusta, iz matematike v ponedeljek, 29. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 3. septembra.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, t. i. drugi predmet poklicne mature, bodo potekali v soboto, 27. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od 30. avgusta do 7. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 9. septembra.


Dodatni maturitetni izpiti
Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opravljajo kandidati ob poklicni maturi, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak program. Na letošnji jesenski rok se lahko prijavijo kandidati, ki prvič opravljajo posamezni predmet splošne mature. Tako je za izpite iz posameznega predmeta splošne mature prijavljenih 134 kandidatov (lani 217), največ za matematiko, ekonomijo, zgodovino in tuji jezik.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj