Pred spomladanskim rokom PM 2005

nazaj

datum: 30.05.2005

kategorija: Poklicna matura

V sredo, 1. junija 2005, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo opravljali pisne izpite iz slovenščine ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika.


Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prvič prijavljenih 13.395 kandidatov (lani 13.946) z 166 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij (lani 167).

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, v sredo, 1. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 4. junija, iz matematike v ponedeljek, 6. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 14. junija, in iz nemščine v sredo, 15. junija.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, t. i. drugi predmet poklicne mature, bodo potekali v četrtek, 2. junija.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od 17. do 27. junija bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na letošnji poklicni maturi 8. julija.


Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, študij lahko nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznih predmetov splošne mature. Prijavljenih je 1.405 (lani 1.207) takšnih kandidatov, največ pa jih bo opravljalo maturitetni izpit iz matematike, zgodovine in tujega jezika.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi ter ostalih dejavnostih Državnega izpitnega centra so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj