Po naknadnem roku NPZ 2006

nazaj

datum: 12.06.2006

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

Učenci 9. razreda, ki se zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti nacionalnega preverjanja znanja v rednem roku, so lahko preizkuse opravljali v naknadnem roku. Ta se je pričel 1. junija s slovenščino, nadaljeval pa 2. junija z biologijo in 5. junija z matematiko. K naknadnemu roku nacionalnega preverjanja znanja se je prijavilo 345 učencev s 194 šol in 27 kandidatov s 7 ljudskih univerz. Pri italijanščini in madžarščini v naknadnem roku ni bilo prijav. Za učence 6. razreda naknadni rok ni predviden.

Preverjanja znanja iz slovenščine se je v naknadnem roku udeležilo 221 oz. 91 % prijavljenih učencev, ki so v povprečju dosegli 33,6 točke (56 %) od 60 možnih točk. Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 135 oz. 85 % prijavljenih učencev, povprečni dosežek pa je bil 30,6 točke (54,6 %) od 56 možnih točk. Pri preizkusu iz biologije je 130 oz. 85 % prijavljenih učencev doseglo v povprečju 16,1 točke (50,4 %) od 32 možnih točk.

Učenci bodo z dosežki naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja na šolah seznanjeni danes, na območnih enotah Zavoda RS za šolstvo pa bo jutri, 13. junija, potekal postopek poizvedb. Po poizvedbah se lahko povprečni dosežki učencev nekoliko spremenijo. Spričevala bodo devetošolci prejeli zadnji dan pouka, 15. junija.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj