Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2006 - 1. seja

nazaj

datum: 14.08.2006

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 17. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.685 kandidatov (lani 1.408) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Do sedaj so po opravljenem vpogledu 803 kandidati (lani 652) vložili ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 13 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število do sedaj vloženih ugovorov je 1.110 (lani 913), kar predstavlja 2,2 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na korespondenčni seji, ki je potekala od petka, 11. avgusta, do ponedeljka, 14. avgusta, obravnavala ugovore 692 kandidatov pri 944 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 226 kandidatom pri 253 izpitih ocena izboljša, od teh je 35 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 692 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov v ponedeljek, 14. avgusta.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je sicer predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čimprej seznanili s sklepi DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, ki bo predvidoma 18. avgusta 2006.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj