Pred jesenskim rokom PM 2006

nazaj

datum: 22.08.2006

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 5.307 kandidatov (lani 5.279) z 167 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz prvega predmeta poklicne mature, pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, opravljali v sredo, 23. avgusta. Pisne izpite iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz nemščine v četrtek, 24. avgusta, iz angleščine v petek, 25. avgusta, iz matematike v ponedeljek, 28. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 1. septembra.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v soboto, 26. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od 23. avgusta do 2. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti.
Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 6. septembra.


Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. K jesenskemu roku se lahko prijavijo kandidati, ki prvič opravljajo posamezni predmet splošne mature. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 156 kandidatov (lani 134), največ pri zgodovini, ekonomiji, sociologiji in matematiki.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj