Po jesenskem roku SM 2006

nazaj

datum: 22.09.2006

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.030 kandidatov (lani 2.022), izpitov pa se je udeležilo 1.522 kandidatov (lani 1.535), ki so maturo opravljali iz 30 predmetov.

Od 535 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 228 oz. 42,62 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 307 kandidatov. Lani je od 507 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 259 kandidatov oz. 51,08 %.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 407 kandidatov od 833 oz. 48,86 %, lani 514 kandidatov oz. 56,98 %.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 694 kandidatov oz. 45,60 %, lani 811 oz. 52,83 %.

Od 73 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 13 kandidatov oz. 17,81 % uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 9.248 kandidatov (opravljalo jo je 10.742 kandidatov) oziroma 86,09 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 8.770 oz. 86,52 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno ponedeljka, 25. septembra 2006.


Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 164 kandidatov (lani 196). Izpit je opravljalo 94 kandidatov, od katerih je bilo 44 oz. 46,81 % uspešnih (lani 45 oz. 49,45 %).mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj