Po jesenskem roku PM 2006

nazaj

datum: 22.09.2006

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
K letošnjemu prvemu delu jesenskega roka poklicne mature so se prijavili skupno 5.403 kandidati (lani 5.350). Izpitov se je na 166 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.675 kandidatov (lani 3.716), od tega 2.240 dijakov in 1.435 odraslih.

V celoti je prvi del jesenskega roka poklicne mature opravljalo 1.750 kandidatov (lani 1.603). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.750 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.135 kandidatov oz. 64,86 % (lani 1.100 kandidatov oz. 68,62 %).

Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 6. septembra 2006.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj