Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2006

nazaj

datum: 20.10.2006

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 257 kandidatov, in sicer pri 457 izpitih. Po opravljenem vpogledu je v predpisanem roku 121 kandidatov vložilo ugovor na oceno pri enem ali pri več predmetih, od tega je 8 kandidatov ugovarjalo tudi na izračun izpitne ocene.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na današnji seji v petek, 20. oktobra, obravnavala ugovore 121 kandidatov pri 154 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 19 kandidatom pri 25 izpitih ocena izboljša, od teh je 13 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo vsem kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 20. oktobra, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj