Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri SM

nazaj

datum: 17.11.2006

kategorija: Splošna matura

Državni izpitni center vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bi želeli postati zunanji ocenjevalci pri naslednjih predmetih splošne mature:

 • slovenščina*
 • španščina
 • italijanščina
 • ruščina
 • francoščina
 • elektrotehnika
 • matematika
 • fizika
 • mehanika
 • psihologija
 • sociologija
 • geografija
 • zgodovina
 • kemija
 • biologija
 • umetnostna zgodovina
 • glasba – petje ali instrument (klasična glasba, jazz in zabavna glasba) ter balet


Pogoji
Zunanji ocenjevalci so lahko:
 • visokošolski učitelji in sodelavci z ustrezno strokovno izobrazbo in vsaj dvema letoma pedagoških izkušenj;
 • srednješolski učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, ki so poučevali ali poučujejo predmet vsaj dve leti in imajo opravljen strokovni izpit;
 • upokojeni visokošolski učitelji in sodelavci ter upokojeni srednješolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziroma druge alinee.


* Zunanji ocenjevalci za slovenščino morajo poznati besedila razpisanega tematskega sklopa.

Zunanjim sodelavcem nudimo:
 • izobraževanje s področja zunanjega preverjanja znanja, ki je nujno potrebno za uspešno delo;
 • možnost napredovanja po pravilniku o napredovanju v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • finančno nadomestilo za opravljeno delo.


Ocenjevanje bo potekalo v času maturitetnih izpitnih rokov.

Vaše vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija diplome, fotokopija potrdila o strokovnem izpitu, potrdilo o najmanj dveh letih pedagoških izkušenj pri poučevanju predmeta, za katerega se prijavljate) pričakujemo do vključno 30. novembra 2006. Vlog, prispelih po tem datumu, ne bomo obravnavali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v februarju 2007.

Vlogo pošljite na naslov:
Državni izpitni center
Ob železnici 16
p. p. 2772
1001 Ljubljana
nazaj