Predmaturitetni preizkus SM 2007

nazaj

datum: 08.03.2007

kategorija: Splošna matura

V soboto, 10. marca 2007, in v ponedeljek, 12. marca 2007, se bosta izvajala predmaturitetni preizkus splošne mature in predpreizkus poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.

Splošna matura
Dijaki bodo opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Državna komisija za splošno maturo. Tako bo v soboto, 10. marca, na 89 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz tujih jezikov. Predmaturitetni preizkus bo ta dan opravljalo 11.556 četrtošolcev.

Dijaki bodo na splošni maturi 2007 prvič lahko izbrali tudi nov predmet informatika, zato bodo 304 četrtošolci z 20 šol v ponedeljek, 12. marca, opravljali predmaturitetni preizkus tudi iz tega predmeta.

Preizkuse iz tujih jezikov in informatike bodo dijaki opravljali skladno z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2007.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca.


Poklicna matura
Na 145 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bo v soboto, 10. marca 2007, 11.493 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predpreizkus iz matematike ali tujega jezika.

Predpreizkus bodo kandidati opravljali skladno z maturitetnimi predpisi, na enak način kot v rednih rokih poklicne mature 2007. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predpreizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.

Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo točkovali učitelji teh predmetov na šoli skladno z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati točkovanja.


Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 27. marec – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 7. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini in se nadaljuje 26. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Istega dne, torej v soboto, 26. maja, se s pisanjem izpita iz angleščine prične tudi spomladanski rok poklicne mature.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj