Izvajalcem NPK - popravek certifikata

nazaj

datum: 09.03.2007

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Popravljena pravna podlaga certifikata

Izvajalce postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK obveščamo, da je s spremembo Zakona o NPK januarja letos treba popraviti pravno podlago pri dotisku certifikata o NPK. Na hrbtni strani listine spodaj izpišite naslednje besedilo:

Ta certifikat je javna listina, izdana na podlagi 5. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - ZNPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/07). Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti je na podlagi 15. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah javno veljaven in objavljen na spletni strani http://www.cpi.si.Andreja Ogrin,
svetovalka direktorja za NPK
nazaj