Po zimskem roku PM 2006

nazaj

datum: 20.03.2007

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 17. do 28. februarja 2007, se je prijavilo skupaj 2.918 kandidatov. Izpitov se je na 153 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.916 kandidatov (lani 2.139), od tega 143 dijakov in 1.773 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.
V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 780 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 780 kandidatov (419 deklet in 361 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 593 kandidatov oz. 76,0 % (lani 74,29 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 9. marca 2007.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj