Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2007 - 1. seja

nazaj

datum: 10.08.2007

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 16. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.639 kandidatov (lani 1.685) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Do sedaj je po opravljenem vpogledu 819 kandidatov (lani 803) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 24 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število do sedaj vloženih ugovorov po izpitih je 1.198 (lani 1.110), kar predstavlja 2,4 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji danes, v petek, 10. avgusta, obravnavala ugovore 653 kandidatov pri 922 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 185 kandidatom pri 212 izpitih ocena izboljša, od teh je 27 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 653 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov v ponedeljek, 13. avgusta.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je sicer predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čimprej seznanili s sklepi DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, ki bo predvidoma 17. avgusta 2007.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj