Pred začetkom jesenskega roka PM 2007

nazaj

datum: 24.08.2007

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 4.968 kandidatov (lani 5.307) s 166 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz prvega predmeta poklicne mature, pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, opravljali v ponedeljek, 27. avgusta. Pisne izpite iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v torek, 28. avgusta, iz nemščine v sredo, 29. avgusta, iz angleščine v četrtek, 30. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 31. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v soboto, 1. septembra.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od 27. avgusta do 4. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 7. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 314 kandidatov (lani 156), največ pri zgodovini, ekonomiji, geografiji in matematiki.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj