Po jesenskem roku SM 2007

nazaj

datum: 19.09.2007

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.649 kandidatov (lani 2.030), izpitov pa se je udeležilo 1.987 kandidatov (lani 1.522), ki so maturo opravljali iz 30 predmetov.

Od 632* kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 312* oz. 49,37* % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 320* kandidatov. Lani je od 535* kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 228* kandidatov oz. 42,62* %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 275 kandidatov in jih uspešno opravilo 28 oz. 10,18 %. Izmed 190 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 122 oz. 64,21 % uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 506 kandidatov od 933 oz. 54,23 %, lani 407 kandidatov oz. 48,86 %.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 899 kandidatov oz. 45,24 %, lani 694 oz. 45,60 %.

Od 66 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 11 kandidatov oz. 16,67 % uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 9.216 kandidatov (opravljalo jo je 10.644 kandidatov) oziroma 86,58 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 9.248 oz. 86,09 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno sobote, 22. septembra 2007.

*DK SM je na 48. seji dne 30. junija 2006 sprejela sklep, da se v nabor, na osnovi katerega se izdela statistika za DPK SM, ki služi kot osnova postavljanja mej med ocenami, vključijo le kandidati, ki so obiskovali gimnazijski program, imajo status dijaka in opravljajo splošno maturo prvič v celoti.


Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 315 kandidatov (lani 164). Izpit je opravljalo 210 kandidatov, od katerih je bilo 72 oz. 34,29 % uspešnih (lani 44 oz. 46,81 %).


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj