Po jesenskem roku PM 2007

nazaj

datum: 19.09.2007

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
K letošnjemu prvemu delu jesenskega roka poklicne mature so se prijavili skupno 5.083 kandidati (lani 5.403). Izpitov se je na 164 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.356 kandidatov (lani 3.675), od tega 2.205 dijakov in 1.151 odraslih.
V celoti je prvi del jesenskega roka poklicne mature opravljalo 1.581 kandidatov (lani 1.750). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.581 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.072 kandidatov oz. 67,81 % (lani 1.135 kandidatov oz. 64,86 %).

Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 7. septembra 2007.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj