Objava tematskih sklopov za SM 2009

nazaj

datum: 05.02.2008

kategorija: Splošna matura

Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2009.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na naši spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:
  • splošna matura
  • predmeti
  • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
  • tematski sklop 2009


Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2009:

angleščina
francoščina
geografija
glasba
informatika
italijanski jezik in književnost (materni jezik)
italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
Italijanščina kot tuji jezik
latinščina - objavljeno junija 2007
madžarščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
madžarščina kot materni jezik
nemščina
ruščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
sociologija
sodobni ples - objavljeno marca 2008
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče - objavljeno marca 2008
zgodovina

nazaj