Pred začetkom zimskega roka PM 2008

nazaj

datum: 11.02.2008

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je na zimski rok v letu 2008 prijavilo 2.588 kandidatov (lani 2.870) iz 155 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo danes, 11. februarja, kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature –– izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature, in sicer iz matematike ali tujega jezika ali pisni izpit iz drugega jezika bodo kandidati opravljali v sredo, 13. februarja.

Kandidati bodo pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature opravljali v četrtek, 14. februarja, ustne izpite in izpite iz četrtega predmeta poklicne mature pa med 18. in 29. februarjem.

Drugi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta, četrtega pa izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na zimskem roku poklicne mature v četrtek, 6. marca.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj