Po zimskem roku PM 2007

nazaj

datum: 18.03.2008

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 11. do 29. februarja 2008, se je prijavilo skupaj 2.654 kandidatov. Izpitov se je na 155 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.670 kandidatov (lani 1.916), od tega 150 dijakov in 1.520 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.

V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 643 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 643 kandidatov (340 deklet in 303 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 453 kandidatov oz. 70,5 % (lani 76,0 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 6. marca 2008.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj