Pred spomladanskim rokom PM 2008

nazaj

datum: 22.05.2008

kategorija: Poklicna matura

V soboto, 24. maja 2008, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prvič prijavljenih 13.881 kandidatov (lani 14.460) s 166 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij (lani 166).

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, v ponedeljek, 26. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 24 maja, iz nemščine v petek, 6 junija, iz matematike v soboto, 7. junija ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 10. junija.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v torek, 27. maja.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali od sobote, 24. maja do četrtka, 26. junija.

Od sobote, 24 maja do četrtka, 26. junija bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 7. julija.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Prijavljeni so 1.404 (lani 1.408) kandidati, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in ekonomije.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.

Mag. Darko Zupanc,
v.d. direktorja Državnega izpitnega centra
nazaj