Pred začetkom jesenskega roka PM 2008

nazaj

datum: 25.08.2008

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 4.816 kandidatov (lani 4.968) s 165 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature kandidati izpit iz prvega predmeta poklicne mature, pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, opravljajo v ponedeljek, 25. avgusta. Pisne izpite iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v torek, 26. avgusta, iz angleščine v sredo, 27. avgusta, iz nemščine v četrtek, 28. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 30. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v petek 29. avgusta in za kandidate z dodatnim maturitetnim izpitom lahko tudi v ponedeljek, 1. septembra.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od ponedeljka, 25. avgusta do torka, 2. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.
Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 5. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 321 kandidatov (lani 314), največ pri zgodovini, sociologiji, matematiki, geografiji in psihologiji.


Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj