Po jesenskem roku SM in PM 2008

nazaj

datum: 17.09.2008

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.653 kandidatov (lani 2.649), izpitov pa se je udeležilo 1.962 kandidatov (lani 1.987), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov.

Od 654 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 289 oz. 44,19 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 365 kandidatov. Lani je od 632 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 312 kandidatov oz. 49,37 %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 262 kandidatov in jih uspešno opravilo 25 oz. 9,54 %. Izmed 179 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 70 oz. 39,10 % uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni so popravili 503 kandidati od 924 oz. 54,44 %, lani 506 kandidatov oz. 54,23 %.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 865 kandidatov oz. 44,09 %, lani 899 oz. 45,24 %.

Od 48 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 9 kandidatov oz. 18,75 % uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 8.800 kandidatov (opravljalo jo je 10.197 kandidatov) oziroma 86,30 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 9.216 oz. 86,58 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno sobote, 20. septembra 2008.

Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 343 kandidatov (lani 315). Izpit je opravljalo 195 kandidatov, od katerih je bilo 63 oz. 32,31 % uspešnih (lani 72 oz. 34,29 %).

Poklicna matura
K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 4.889 kandidatov (lani 5.083). Izpitov se je na 162 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.164 kandidatov (lani 3.356), od tega 1.991 dijakov in 1.173 odraslih.

V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.514 kandidatov (lani 1.581). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.514 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.080 kandidatov oz. 71,33 % (lani 1.072 kandidatov oz. 67,81 %).

Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 5. septembra 2008.Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj