Izvajalcem NPK - letno poročilo 2008, roki preverjanj 2009

nazaj

datum: 07.01.2009

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Letno poročilo za leto 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 97/03) v 14. a členu predvideva, da izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi poročil predsednikov komisij oddajo enkrat letno Državnemu izpitnemu centru poročilo.

Obrazec poročila je sestavni del omenjenega pravilnika in je objavljen na spletni strani www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/ ter ga v formatu Word uporabljate za pripravo poročila. Pozivamo vas, da poročila pošljete po elektronski pošti na naslov in podpisano po navadni pošti do 13. 1. 2009.

Opozarjamo vas, da Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS št. 26/01 in 40/07), predvideva izbris iz registra za vse, ki kljub pozivu dve leti zaporedoma ne predložijo Državnemu izpitnemu centru letnih poročil.

Roki preverjanja v letu 2009
Državni izpitni center v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01) na predlog izvajalca javno objavi roke za preverjanje. Pozivamo izvajalce postopkov, da zaradi planiranja in usklajevanja javnih objav, svoje predloge za leto 2009 pošljete na Državni izpitni center do 13. 1. 2009.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj