Objava tematskih sklopov za SM 2010

nazaj

datum: 03.02.2009

kategorija: Splošna matura

Skladno s koledarjem splošne mature so državne predmetne komisije določile tematske sklope za splošno maturo 2010.

Tematski sklopi za posamezen predmet so objavljeni na naši spletni strani (www.ric.si); do njih pridete tako, da izberete:
  • splošna matura
  • predmeti
  • v sezamu predmetov izberete želeni predmet
  • tematski sklop 2010


Za hitrejši dostop so v spodnjem seznamu zbrane povezave na vse tematske sklope, razpisane za leto 2010:

angleščina
francoščina
geografija
glasba
informatika
italijanski jezik in književnost (materni jezik)
italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
italijanščina kot tuji jezik
latinščina
madžarščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
madžarščina kot materni jezik
nemščina
ruščina
slovenščina
slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
sociologija
sodobni ples - objavljeno v začetku marca 2009
španščina
teorija in zgodovina drame in gledališče - objavljeno v začetku marca 2009
zgodovinanazaj