Pred spomladanskim rokom PM 2009

nazaj

datum: 25.05.2009

kategorija: Poklicna matura

Danes, 25. maja 2009, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prvič prijavljenih 13.743 kandidatov (lani 13.881) s 166 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij (lani 166).

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov danes, 25. maja.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal, v četrtek, 28. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 30 maja, iz nemščine v petek, 5 junija, iz matematike v soboto, 6. junija ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v sredo, 10. junija.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali od sobote, 30. maja do srede, 24. junija.

Od sobote, 30. maja do srede, 24. junija bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 6. julija.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.676 (lani 1.404) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in matematika.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljene na naši spletni strani www.ric.si.Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centranazaj