Vpogledi in ugovori po spomladanskem roku SM 2009 - 1. seja

nazaj

datum: 12.08.2009

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 13. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.314 kandidatov (lani 1.441) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 691 kandidatov (lani 739) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 17 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število vloženih ugovorov po izpitih je 1.002 (lani 1.116), kar predstavlja približno 2,2 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji, v torek, 11. avgusta, obravnavala ugovore 595 kandidatov pri 832 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 174 kandidatom pri 201 izpitu ocena izboljša, od teh je 32 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 595 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 12. avgusta 2009.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čim prej seznanili s sklepi DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, ki bo predvidoma 18. avgusta 2009.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj