Po jesenskem roku SM 2009

nazaj

datum: 16.09.2009

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.670 kandidatov (lani 2.653), izpitov pa se je udeležilo 2.016 kandidatov (lani 1.962), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov.

Od 572 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 214 oz. 37,41 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 358 kandidatov. Lani je od 654 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 289 kandidatov oz. 44,19 %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 341 kandidatov in jih uspešno opravilo 28 oz. 8,21 %. Izmed 154 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 82 oz. 53,25 % uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 494 kandidatov od 977 oz. 50,56 %, lani 503 kandidati oz. 54,44 %.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 787 kandidatov oz. 39,04 %, lani 865 kandidatov oz. 44,09 %.

Od 48 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 11 kandidatov oz. 22,92 % uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 8.571 kandidatov (opravljalo jo je 10.034 kandidatov) oziroma 85,42 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 8.800 oz. 86,30 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno sobote, 19. septembra 2009.

Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 548 kandidatov (lani 343). Izpit je opravljalo 364 kandidatov, od katerih je bilo 120 oz. 32,97 % uspešnih (lani 63 oz. 32,31 %).

mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centranazaj